Sunday, June 28

Mahasiswa 1 Malaysia (M1M)

0comments
Nama Program : Mahasiswa 1 Malaysia (M1M)Slogan : Satu Hati Satu Inspirasi
Tarikh Program : 17 Jun - 16 Ogos 2009 (3 siri program)
Anjuran : Majlis Perwakilan pelajar UPM sesi 2008/2009
Kerjasama : Kementerian pengajian Tinggi (KPT), Kementerian Belia dan Sukan (KBS), Rakan Muda dan Majlis Perwakilan Pelajar Kebangsaan (MPPK)

PECAHAN SLOT PROGRAM
Slot 1 (Mahasiswa bersama kementerian belia dan sukan) - 17 - 19 Jun 2009.
Bertempat di UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
5 wakil daripada setiap MPP Kebangsaan diwajibkan hadir untuk slot 1. antara aktiviti slot 1 ialah :
1. Pembentangan kertas kerja ahli akademik.
2. Dialog bersama Menteri KBS.
3. Hari Terbuka KBS
4. Paintball games bersama Rakan Muda
5. Majlis Pembukaan Rasmi Program M1M dan simbolik penyerahan agenda ke2 kepada penyelaras zon (UUM, UTEM dan UMK)
6. Siaran Langsung Generasi Y RTM.
7. malam Kebudayaan
8. Lawatan Perdana Menteri (ADK - masih dalam perbincangan)

Slot 2 (Jelajah Mahasiswa Bersama Masyarakat) - 31 Julai 2009 - 02 Ogos 2009
Bertempat di tiga zon (UTARA, TIMUR dan SELATAN).
- setiap MPP dimohon kerjasama utk menghantar 10 wakil MPP. (Presiden/ YDP diwajibkan hadir)

Zon Utara (Penyelaras zon adalah UUM)
Zon Timur (Penyelaras zon adalah UMK)
Zon selatan (Penyelaras zon adalah UTEM)

Aktiviti lebih bersifat kajian kemasyarakatan dan aktiviti kesukarelawan.

p/s : Pecahan IPT ke zon masing-masing telah diedar melalui surat jemputan ke HEP masing-masing.

Slot 3 (Majlis Makan Malam Penutupan Rasmi dan Penyerahan Resolusi) - 14 Ogos - 16 Ogos 2009.
Bertempat di Putra Banquet Hall UPM
- setiap MPP dimohon kerjasama utk menghantar 10 wakil (Presiden.YDP diwajibkan)

antara aktiviti yang dijalankan dalam slot 3 ialah :
1. Persidangan Penggubalan Resolusi Kemasyarakatan
2. SUARA SISWA (Rakaman Khas M1M)
3. Makan Malam Bersama Menteri-menteri kabinet yang terlibat.
4. Penyerahan resolusi.
5. Sidang media.

sebarang perubahan akan dimaklumkan oleh AJK INDUK (MPPUPM 08/09) kepada MPPK melalui Jemaah YDP dan Presiden.

- SEKIRANYA ADA MASALAH PENYERTAAN CTHNYA DILARANG OLEH HEP ATAU SEBAGAINYA, TERUS BERHUBUNG DENGAN SAYA SEGERA MELALUI EMAIL. SAYA AKAN SELESAIKAN DI PEJABAT MENTERI KPT!!!

"Satu Hati, Satu Inspirasi"
MOHD SYAMSUL SALLEH
Pengerusi MPPK/YDP MPPUPM 08/09

Friday, June 26

MPPK

1 comment
ISU:

TRANSFORMASI EKONOMI MALAYSIA
KE ARAH PERSAINGAN KOMPETETIF

Disediakan oleh:

Majlis Perwakilan Pelajar
Universiti Malaysia Pahang(UMP) sesi 2008/2009

PENGENALAN

Dasar Ekonomi Baru(DEB) yang diilhamkan Allahyarham Tun Abdul Razak telah banyak memberikan kebaikan dan membuka ruang-ruang ekonomi kepada rakyat Malaysia. Namun begitu, dasar yang banyak menaungi sebahagian besar orang melayu ini dikatakan tidak mencapai sasaran yang diingini kerana dimonopoli oleh golongan-golongan tertentu. Hasrat Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Najib Tun Razak yang menyatakan semangat DEB sewajarnya diteruskan perlu dipandang serius dari segi pelaksanaannya supaya perkara yang sama tidak berulang. Krisis ekonomi yang melanda Amerika Syarikat telah memberi kesan langsung kepada semua negara di seluruh dunia. Malaysia yang masih bergantung kepada eksport dan import dagangan dunia memerlukan pakej rangsangan ekonomi yang membantu menjana prestasi ekonomi negara. Stimulus pakej rangsangan ekonomi ke dua sebanyak RM 60 billion yang diumumkan oleh Menteri Kewangan, Dato’ Seri Najib Tun Razak pada 10 Mac 2009 di parlimen mengejutkan banyak pihak dan memberikan keyakinan baru kepada pelabur untuk terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama pelaburan. Persoalannya, apakah komitmen pihak pemerintah untuk memastikan setiap usaha dan perancangan dilaksanakan dengan baik.

Antara kesan awal Transformasi Ekonomi Malaysia ialah membuka peluang pekerjaan seluas-luasnya kepada rakyat Malaysia. Persoalannya ialah sejauh mana anak-anak muda terutamanya dikalangan graduan tempatan merebut peluang mengisi kekosongan jawatan-jawatan yang sedia ada. Seterusnya mengurangkan jurang ekonomi antara kaum di Malaysia. Transformasi ekonomi akan membantu membahagikan kekayaan negara mengikut nisbah populasi setiap kaum. Dengan slogan 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan akan memberi ruang seluas-luasnya kepada transformasi ekonomi yang diharapkan dapat membantu seluruh rakyat Malaysia. Kesan lain yang akan dialami oleh Malaysia ialah peningkatan aliran pelabur asing di Malaysia. Keyakinan pelabur asing seharusnya menjadi keutamaan pemerintah Malaysia dalam memastikan ekonomi terus berdaya saing dan mampan.

KESAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Kesan transformasi ekonomi ini secara langsung mampu meningkatkan peluang pekerjaan daripada pelbagai sektor. Kita dapat melihat pelbagai iklan-iklan tawaran kerja dipaparkan di akhbar-akhbar tempatan menunjukkan ruang kerja yang meluas. Contohnya disektor kejuruteraan, peluang pekerjaan disediakan oleh banyak pihak seperti Petronas, Hicom dan Sime Darby. Ini juga disebabkan oleh peningkatan taraf pendidikan dikalangan masyarakat terutamanya pemuda-pemudi tunjang negara pada masa akan hadapan. Di sini, lahirlah graduan-graduan yang berintelektual dan berdaya saing. Sumber tenaga kerja yang telah dibentuk amat diperlukan disebabkan oleh persaingan kompetitif yang wujud dikalangan syarikat-syarikat yang ingin terus meningkatkan prestasi syarikat masing-masing. Syarikat tempatan akan bersaing diantara satu sama lain bersama-sama dengan syarikat dari pelabur asing. Kesan pertambahan peluang pekerjaan ini juga mampu membasmi kemiskinan dan pengurangan kadar pengangguran disamping meningkatnya taraf hidup di semua lapisan masyarakat. Kesan tidak langsung dari penyertaan pelaburan asing ke negara ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada penambahan ilmu kepakaran dan kemodenan dari segi infrastruktur.

Seterusnya, antara kesan lain ialah mengurangkan jurang ekonomi antara kaum khususnya dari segi pendapatan isi rumah, pemegangan ekuiti, pemilikan harta, dan produktiviti.

Malaysia merangkumi tiga kaum utama iaitu Bumiputera sabanyak 65% dan bukan Bumiputera yang mencangkupi Cina sebanyak 25% dan India sebanyak 7% dan bakinya terdiri daripada kaum-kaum lain. Oleh itu dalam merealisasikan transformasi ekonomi, pembahagian harta kekayaan yang perlu dikuotakan di negara kita seharusnya mengikut nisbah populasi kaum di negara ini bagi menjamin pembahagian harta secara adil dan seterusnya mengurangkan jurang antara kaum di Malaysia.

Kita sedar bahawa dalam Rancangan Malaysia ke-9, pelbagai langkah telah diambil oleh pemerintah dalam membasmi kemiskinan yang secara tidak langsung dapat mengurangkan jurang ekonomi antara kaum. Pemerintah telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan daripada 5.7 peratus pada tahun 2004 kepada 3.6 peratus pada tahun 2007 dengan bermatlamatkan kemiskinan tegar dapat dihapuskan menjelang tahun 2010. Oleh itu, dalam membentuk transformasi ekonomi kearah persaingan kompetetif, pemerintah seharusnya menukar bantuan yang diberikan untuk jangka masa pendek kepada bantuan yang dapat diperkembangkan ibaratnya seperti memberi joran dan diajarkan kepada mereka untuk memancing ikan. Pada masa kini dibawah pemerintahan Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri yang baru, pemerintah akan membangunkan sektor perkhidmatan dan juga menggalakkan sektor pembuatan yang menjadi peneraju kekayaan negara. Justeru, pengusaha perusahaan kecil sederhana (PKS) perlu mengambil peluang ini dalam menjadi pengeluar yang kompetitif bagi memastikan kelangsungan produk mereka kekal dalam pasaran dan seterusnya jurang antara kaum dapat dikurangkan dan memastikan pembangunan dan kemajuan negara dalam keadaan stabil.

Salah satu kesan daripada transformasi ekonomi Malaysia ke arah persaingan kompetetif adalah lebih banyak aliran pelaburan asing berlaku. Peningkatan aliran kemasukan pelaburan asing akan membantu prestasi ekonomi sesebuah negara. Perpindahan teknologi dan kemasukan buruh mahir asing secara tdak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan negara melalui perkongsian maklumat dan perpindahan teknik-teknik pengeluaran yang cekap. Peluang pekerjaan domestik dan tenaga mahir serta separa mahir tempatan akan meningkat disebabkan oleh aktiviti pelaburan oleh syarikat multinasional yang beroperasi di negara ini. Selain itu, kemasukan pelaburan asing akan meningkatkan defisit akaun pendapatan pelaburan negara kerana penghantaran pulang pendapatan pelaburan oleh negara asal. Tambahan pula, liberalisasi perdagangan dan liberalisasi kewangan yang berlaku menyebabkan aliran dana antara negara agak bebas bergerak dari satu negara ke negara yang lain.

KRITIKAN DAN PEKARA YANG PERLU DIAMBIL BERAT

Transformasi ekonomi merupakan agenda penting negara yang memerlukan usaha dan komitmen berterusan terutamanya daripada pemerintah Malaysia. Rakyat pada amnya meletakkan harapan tinggi terhadap kepimpinan negara Malaysia di bawah Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Najib Tun Abd Razak untuk memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia kepada lebih stabil dan mampan. Pemerintah Malaysia seharusnya mengambil berat soal daya tahan ekonomi Malaysia dalam jangka masa panjang dan pendek. Daya tahan ekonomi Malaysia terhadap spekulator asing yang mengancam kestabilan akan mempengaruhi pelabur asing masuk ke dalam pasaran Malaysia. Antara langkah-langkah Transformasi Ekonomi yang perlu dilakukan terlebih dahulu ialah:

1. Kestabilan politik Malaysia

-Pihak pemerintah bersama-sama pihak pembangkang seharusnya lebih proaktif mencari titik persamaan dan membantu meningkatkan daya saing ekonomi Malaysia. Parti pemerintah seharusnya mengamalkan semangat demokrasi yang tulen dalam usaha membantu kesenangan rakyat. Transformasi ekonomi hanya akan berjaya apabila kestabilan politik dapat dicapai melalui pengamalan semangat demokrasi yang tulen.

2. Memperteguh sistem kehakiman dan perundangan negara

-Sistem kehakiman di negara kita seharuslah berada di tahap yang tertinggi dari sudut integriti demi menjamin kelangsungan ekonomi agar tumbuh dengan lebih mampan. Sistem kehakiman hari ini dapat dipertingkat dengan wujudnya sistem perlantikan hakim dengan lebih efisyen dan telus. Hal ini sangat penting kerana seseorang hakim merupakan tunjang kepada pembentukan integriti sesebuah negara. Pelaksanaan sebarang denda dan hukuman wajarnya dilakukan dengan adil dan saksama serta tidak wujudnya sebarang pilih kasih terutamanya dikalangan golongan atasan.

3. Pengukuhan institusi kewangan

Faktor yang menyuburkan potensi pertumbuhan di Malaysia ini adalah disebabkan sistem kewangan yang kukuh dan stabil yang dikawalseliakan. Ini dapat meyakinkan para pelabur asing untuk berurusan di negara ini kerana faktor keselamatan dan kestabilan terjamin. Tindakan ini diharapkan agar sektor kewangan lebih efisyen dan seiring dengan keperluan ekonomi semasa.

4. Memperhalusi kaedah pelaksanaan di setiap Wilayah Pembangunan Koridor

Wilayah Pembangunan Iskandar(WPI), Wilayah Pembangunan Ekonomi Utara(NCER), Wilayah Pembangunan Ekonomi Timur(ECER), Koridor Pembangunan Sabah(SDC) dan Sarawak Corridor of Renewable Energy(SCORE) seperti mana yang telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri, Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi seharusnya diperincikan kembali cara pelaksanaannya dalam memberi impak yang maksima kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Projek mega ini jika diperhalusi dapat memberikan pulangan yang lebih besar kepada Malaysia kerana ia secara tidak langsung dapat menjamin kepercayaan pelabur-pelabur luar untuk mencurahkan tenaga pakar mahupun melabur dari segi kewangan di negara ini.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, Transformasi Ekonomi Malaysia merupakan satu cabaran yang perlu dilihat dari sudut yang positif. Transformasi Ekonomi Malaysia memerlukan komitmen padu dan strategi yang khusus agar segala aspek dapat disentuh dan dibangunkan. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai potensi besar dalam pelbagai sektor ekonomi. Pemerintah Malaysia yang diketuai oleh Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak seharusnya bersama-sama barisan kabinet melihat Trasnformasi Ekonomi Malaysia sebagai satu komitmen yang serius dan mendatangkan impak jangka masa panjang terhadap ekonomi Malaysia. Pihak pemerintah dan rakyat Malaysia perlu bersatu hati dan berusaha bersungguh-sungguh supaya setiap perancangan dapat diterjemahkan ke dalam bentuk keputusan iaitu sehingga prestasi ekonomi Malaysia berada pada tahap yang boleh dibanggakan.

Ringkasan Eksekutif

Kertas kerja Transformasi Ekonomi Malaysia Ke Arah Persaingan Kompetetif merupakan satu usaha kami,Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Pahang(MPP UMP) menyuarakan pandangan kami mengenai situasi ekonomi di Malaysia melalui kaca mata sebagai mahasiswa dan peranan pihak pemerintah untuk bersama-sama mengambil tindakan demi kebaikan Malaysia. MPP UMP sebagai wakil kepada instituisi universiti teknikal perlu bersama-sama dengan pihak pemerintah untuk kita bergandingan menyelesaikan kemelut masa kini.

Di dalam kertas kerja ini, kami MPP UMP menggariskan kesan kepada pelaksanaan Transformasi Ekonomi Malaysia yang akan membuka lebih banyak peluang kepada seluruh rakyat Malaysia. Transformasi ekonomi Malaysia bukanlah ancaman kepada or ang melayu malah inilah peluang kepada seluruh rakyat Malaysia kepada amalan politik baru dan sistem tadbir urus( governan) yang lebih adil dan bijaksana.

Kepercayaan dan tarikan pelabur asing bagi merancakkan ekonomi Malaysia sangat di beratkan. Penilaian kepada setiap projek akan membantu Malaysia lebih berperanan dalam meyakinkan pelabur asing seterusnya mengangkat prestasi ekonomi malaysia ke tahap tertinggi.

Dengan sumber asli yang banyak, Malaysia merupakan negara berpotensi besar untuk berkembang lebih kehadapan.berbanding negara-negara lain. Malaysia memerlukan Transformasi Ekonomi dari sudut sistem governan yang lebih efisyen dan berdaya saing. Apabila sistem urus tadbir ditentukan oleh orang-orang yang mempunyai kepakaran, keyakinan pelabur akan bertambah dengan sendirinya.

Seharusnya, pemerintah Malaysia mesti mengambil tindakan serius agar dapat ,mengatasi krisis ekonomi yang melanda hampir semua negara.

MPPK

0comments
ISU : PEMBANGUNAN WANITA
PENUBUHAN MAJLIS MAHASISWI NASIONAL ( MASISNA)

Disediakan oleh :

UNIVERSITI MALAYA

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Ekoran pelbagai masalah yang dihadapi oleh wanita hari ini mengajak pihak kami meneliti kembali peranan mahasiswi yang perlu diperkasakan supaya memberi fungsi di peringkat nasional khususnya.
Ini kerana, wanita memainkan peranan yang penting sebagai ibu, isteri dan juga anggota masyarakat dan mampu menjadi penyumbang kepada segala aspek kestabilan negara.
Isu berkaitan eksploitasi wanita dalam media semasa, pelacuran, kahwin paksa, penglibatan dalam najis dadah, dan lain-lain lagi semestinya membimbangkan kita, sedangkan kerajaan menekankan tentang aspek modal insan dalam setiap pelaksanaannya.
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan pelbagai NGO luar yang selama ini berfungsi menganjurkan pelbagai bentuk aktiviti dilihat akan lebih efektif dengan penglibatan golongan mahsasiswi Institut Pengajian Tinggi. Tidak lagi dilihat sebagai peserta semata-mata, malah berkebolehan menyumbangkan pandangan dan idea bernas.


B. PENDAHULUAN

Segelintir masyarakat memandang remeh peranan wanita sebagai pendidik masyarakat dan hari ini, dan menolak peranan besar yang dimainkan oleh wanita itu sendiri institusi keluarga dan masyarakat.
Mahasiswi kampus pula merupakan golongan pelajar yang bakal berfungsi kepada masyarakat setelah terjun ke dalam masyarakat itu sendiri. Bermakna, dalam memastikan kejayaan sesebuah negara dalam meletakkan wanita ditempatnya bergantung juga pada produk yang dihasilkan daripada sesebuah institusi pengajian tinggi.
Pemerkasaan wanita ini dilihat penting melibatkan semua pihak yang memberi perhatian khusus untuk pembangunan diri secara holistik. Oleh yang demikian, segala idealisme politik yang bersifat berkepentingan sendiri harus ditolak tepi dan meletakkan agenda pendidikan dan pemerkasaan wanita sebagai agenda utama.


C. ISU DAN MASALAH

Isu wanita yang dibahagikan kepada sosial, media massa, pendidikan, ekonomi merupakan fokus kertas kerja dibentangkan.
1. Sosial ; penglibatan remaja yang menyumbang kepada masalah sosial negara kebanyakannya melibatkan pelajar di institusi pendidikan negara tidak kira kerangka umur mereka.
2. Media massa ; peranan media dalam mengekspressi wanita dalam konteks berlakunya pengeksploitasian terhadap wanita.
3. Pendidikan ; Usaha menampung dan memperkasakan golongan wanita yang semakin mendapat tempat di pusat-pusat pendidikan.
4. Ekonomi ; Bagaimana wanita boleh berfungsi sebaik mungkin sebagai anggota masyarakat, wanita berkerjaya dan ahli keluarga.
5. Agama ; Kurangnya pemerkasaan spiritual wanita.


D. CADANGAN

1. Penubuhan Majlis Mahasiswi Nasional (terdiri daripada semua kepimpinan wanita dalam Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia, Institut Pengajian Tinggi)
JUSTIFIKASI :
• Berfungsi sebagai badan yang mendepani setiap isu wanita negara dan berhubung secara terus dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Badan bukan kerajaan dan pihak-pihak Kementerian yang lain.
• Bertindak sebagai badan yang bersifat responsif dan mempunyai pendirian sendiri dalam menyuarakan hak dan kebajikan wanita mahasiswi Universiti.
• Mendapat perhatian secara khusus oleh pihak Kementerian yang terlibat dalam segala hal yang diperjuangkan.
• Melahirkan golongan wanita intelektual yang bersedia untuk terjun ke dalam masyarakat dan menyumbang kepada negara.


PROSES


2. Menyelaraskan peranan Biro Hal Ehwal Wanita disetiap kampus dalam memastikan segala keputusan dan gerak kerja berkaitan mudah dilaksanakan.
• Memastikan setiap kampus IPTA/IPTS mempunyai biro khusus untuk menjaga kebajikan mahasiswi dan bergerak dengan portfolio yang membawa agenda kewanitaan.
• Kerahan sumber manusia jika diperlukan sukarelawan diperingkat nasional, berhubung secara terus dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
3. Melibatkan Majlis Pimpinan Mahasiswi Nasional dalam perbincangan tentang isu kewanitaan diperingkat nasional.


E. KESIMPULAN

Besar harapan agar niat murni ini dapat dilaksanakan dan diterima baik oleh pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kerana dengan tertubuhnya Majlis ini pihak kementerian sendiri memberi perubahan yang baik diperingkat mahasiswi dan kementerian.

Saturday, June 20

MPPK

1 comment
PEMBENTANGAN KERTAS KERJA MAJLIS PERUNDINGAN PELAJAR KEBANGSAAN (MPPK)

ISU :“Cadangan Penubuhan Pusat Kajian Non-traditonal Securiy Issues


Disediakan oleh : Farid Aswan Bin Ismail

Setiausaha Agung MPP UPNM

A. RINGKASAN EKSEKUTIF (1 muka surat)


Pusat Kajian Non-traditonal Securiy Issues (NTS) adalah luahan ilham kerana perlunya satu pusat kajian di dalam mengkaji isu-isu bukan tradisi yang saban hari menjadi semakin penting. Penubuhan pusat kajian ini adalah atas kesedaran banyaknya isu-isu seperti isu keselamatan sempadan negara,isu keselamatan makanan negara, isu keselamatan politik, keselamatan kesihatan dan pelbagai lagi isu-isu keselamatan bukan tradisi yang harus di ambil kajian oleh kerajaan. Kita tidak mahu sesuatu isu itu hanya di selesaikan secara bermusim seperti yang kerap kali berlaku di negara ini. Pusat Kajian Non-traditional security issues ini juga sebenarnya adalah pusat di mana golongan – golongan pemikir akademik berkerja dan melaksanakan kajian mereka di dalam memberikan cadangan kepada kerajaan dan ahli-ahli politik dan badan-badan berkanun bagi menjalankan dasar-dasar pentadbiran. Kita haruslan mencontohi seperti negara singapura yang telah menubuhkan pusat kajian seperti ini. Sebagai hasilnya, segala tindakan kerajaan singapura adalah berdasarkan sumber-sumber akademik dan berdasarkan fakta-fakta dan kajian.Tidak terkecuali pelajar-pelajar juga boleh di masukkan sebagai salah satu daripada cabang-cabang pemikir di dalam memberikan sumbangan kajian kepada Pusat Kajian ini.

A. PENDAHULUAN

Keselamatan terbahagi kepada dua aspek iaitu keselamatan tradisi dan bukan tradisi.Keselamatan tradisi adalah keselamatan berbentuk ketenteraan yang melibatkan peperangan contohnya perang konvensyenal dan peperangan menentang insurgensi.Manakala keselamatan bukan tradisi adalah isu-isu keselamatan yang tidak melibatkan operasi ketenteraan untuk berperang. Contohnya keselamatan simpanan air negara, isu alam sekitar dan masalah sosial di kalangan remaja, dan ancaman penyakit.Kita haruslah sedar akan kepentingan menjaga keselamatan negara bukan dari aspek tradisi sahaja malah keselamatan bukan tradisi.

Menurut Ragnar Redbeard di dalam buku The Survival of the Fittest menegaskan bahawa sesiapa yang mempunyai kuasa ketenteraan yang kuat maka beliau mampu menentukan undang –undang siapa yang betul atau salah. Walaupun idea ini di gelar idea Darwinisme dan kuno dari segi fundamentalnya , namun ia tidak lagi boleh di terima oleh masyarakat dunia yang berpaksikan keadilan sejagat.

Kekuatan tidak menjamin keselamatan.Sebagai contoh biarpun Amerika syarikat mempunyai kekuatan ketenteraan yang hebat dan canggih namun mereka masih terancam keselamatanya daripada sudut-sudut yang lain. Ancaman keselamatan yang di maksudkan bukanlah dari aspek tradisi, tetapi aspek bukan tradisi .Ancaman yang itu adalah seperti ancamtian wabak SARS, pencemaran, jenayah, dan sebagainya.Oleh itu jelaslah pada kita keselamatan adalah sesuatu yang subjektif dan bukanya eksklusif.

Persoalan yang harus di fikirkan oleh kita adalah adakah kita benar-benar bersedia menghadapi ancaman bukan tradisi yang sedang hangat di bincangkan oleh badan – badan dunia ini? Sedar atau tidak sebenarnya pun telah diancam oleh unsur-unsur keselamatan bukan tradisi ini. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita haruslah peka mengenai ancaman halus ini kerana ia hanya boleh di tangani dengan kerjasama dan kajian yang menyeluruh oleh semua pihak .Kita haruslah mencontohi jiran kita Temasik yang terlebih dahulu daripada kita dengan menubuhkan sebuah pusat kajian Keselamatan Bukan Tradisi ( Non Traditional Security Center). Malaysia juga haruslah mengikut jejak langkah yang sama di dalam mengkaji isu-isu keselamatan bukan tradisi kerana memandangkan kepentinganya pada masa ini.

Pertikaian kepulauan Spratley merupakan salah satu contoh kes betapa pentingya kajian menyeluruh mengenai isu keselamatan bukan tradisi ini kerana ia menjadi satu bidang yang luas dan kompleks. Biarpun kepulauan emas hitam tersebut menjadi pertindihan tuntutan daripada 6 buah negara yang berkepentingan tertentu, namun isu itu berjaya di selesaikan dengan cara rundingan tanpa sebarang pertumpahan darah.Walaubagainapun, mulai Mac 2009 , mengenai usul yang dikeluarkan oleh PBB setiap negara haruslah menghantar sempadan dasar lautnya untuk di rekodkan oleh PBB sebagai bukti persempadanan. Oleh itu, kemungkinan timbul semula isu milik siapakah kepulauan Spratley amatlah besar. Malah isu perebutan sempadan dan pulau-pulau lain sekitar perairan negara juga mungkin akan di bangkitkan semula.Maka dengan itu Malaysia haruslah bersedia dari sekarang. Dapat kita lihat di situlah wujudnya kepentingan kajian dan dasar keselamatan negara di beri keutamaan.

B. ISU DAN MASALAH

Keselamatan Air

Isu keselamatan bekalan air juga adalah salah satu perkara penting yang harus kita di bincangkan. Menurut bekas setiausaha pertahanan Britain, John Reid meramalkan jika dunia ini akan berperang suatu hari nanti ia adalah di sebabkan oleh perebutan sumber air. Saban hari bekalan air bersih dunia semakin berkurang. Biarpun bumi ini dilitupi oleh 70% air namun 97.5 % daripadanya adalah laut masin.Cuma 2.5 % sahaja air daripada permukaan bumi ini boleh diminum.Daripada jumlah itupun 1.6 % adalah ais beku yang tidak boleh diminum maka hanya tinggal 0.036 % sahaja air yang boleh digunakan untuk kehidupan harian yakni air tasik dan sungai.Manusia hanya boleh hidup 3 hari tanpa air.Oleh itu dapat bayangkan betapa pentingnya isu keselamatan sumber air ini dan harus diberi keutamaan.

Atas kesedaran inilah, negara maju seperti Amerika syarikat telah mengambil langkah yang pragmatis di dalam memastikan bekalan airnya sentiasa terpelihara. Mereka menubuhkan Divisyen Keselamatan Air yang anggotanya di latih secara teknikal untuk memastikan kelangsungan bekalan air sentiasa terpelihara di waktu kecemasan.Selain itu juga, mereka telah menubuhkan Pusat kajian Khas mengenai Keselamatan air dan Pusat Strategi Keselamatan air bagi mengumpulkan idea dan mengumpul segala maklumat mengenai potensi ancaman keselamatan dan teknologi yang mampu menyelesaikan konflik air ini.

Menurut Bahagian Kajian Keselamatan Amerika, usul langkah melindungi keselamatan air negara itu sebenarnya telah dicadangkan oleh enam orang Panglima Armada laut Amerika dan lima orang Panglima tentera darat yang menggesa pentadbiran presiden Bush melakukan sesuatu mengenai perkara tersebut.Mereka menyedari bahawa isu air ini bakal menjadi ancaman yang serius jika tidak di tangani dengan segera. Hegemoni seperti Amerika Syarikat pun tidak terkecuali daripada ancaman keselamatan air maka apatah lagi negara kita yang berdaulat ini. Kajian dan penyelidikan mengenai keselamatan air dan teknologi bidang ini haruslah di teroka dan menjadi perhatian warga institusi pengajian tinggi khasnya. Kita haruslah memegang kepada falsafah melayu “sediakan payung sebelum hujan” kerana pasti kita tidak mahu demam di timpa hujan kelak.

Keselamatan Bekalan Makanan

Selain daripada itu, isu keselamatan bekalan makanan juga haruslah di berikan perhatian yang serius. Keselamatan bekalan makanan bolehlah ditakrifkan sebagai keadaan dimana semua orang mampu mendapat makanan yang mencukupi dan mampu dimiliki dengan harga yang berpatutan. Ini bermaksud sekiranya makanan ruji sesuatu masyarakat itu di jual terlalu mahal maka ia akan dianggap sebagai keselaman makanan negara itu sudah terancam. Krisis ancaman keselamatan makanan mungkin terjadi secara sementara ataupun menjadi kronik. Menurut kajian WFP setiap 6 saat terdapat seorang daripada kanak-kanak dunia meninggal dunia akibat krisis makanan. Ini adalah kerana kurangnya kesedaran mengenai betapa pentingnya kesedaran menjaga keselamatan bekalan makanan kerana ia boleh menimpa mana-mana Negara di dunia.Pasti kita tidak lupa tentang krisis kekurangan beras di negara ini tidak lama dahulu yang mengemparkan penduduk negara. Isu ini timbul ekoran kebergantungan negara terhadap beras import yang tinggi daripada Thailand sehingga kelangsungan bekalan tidak jika terjamin.Bayangkan suatu hari nanti kemungkinan berlaku konflik dengan negara pengimpot tersebut dan mereka enggan membekalkan beras kepada negara kita, maka pasti impaknya akan membawa kesan yang amat besar. Negara boleh ditimpa kekacauan dan huru hara.Atas kebijaksanaan kerajaan maka beras dicatu supaya mampu diperolehi oleh semua golongan ekoran kenaikan harga beras.Catuan beras merupakan cara penyelesaian yang baik ,namun adakah kita bersedia untuk menghadapi krisis ini sekali lagi sekiranya ia sampai ke tahap yang lebih serius? .Langkah jangka panjang haruslah di ambil untuk memastikan bahawa negara mampu bertahan bukan sahaja daripada bekalan beras namun bekalan makanan yang lain seperti tepung , gula dan sebagainya. Dasar yang pernah dilaksanakan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi bahawa “Pertanian Adalah Perniagaan” haruslah di pandang serius oleh semua pihak. Ia bertujuan untuk menggalakkan pertanian dan mampu untuk meningkatkan bekalan makanan negara sekiranya di ancam krisis.

.Seperti kata pepatah inggeris “ Hungry people will make angry people”. Jika sesebuah negara itu mengalami kekurangan makanan yang serius maka kesan terhadap masyarakat sosial adalah serius. Atas kesedaran itulah kerajaan menggalakan perkembangan industri pertanian dan Agrikultur sebagai salah satu usaha menjamin rizab bekalan makanan negara terus kekal. Walaubagaimanapun , suatu langkah strategik haruslah di ambil untuk memastikan kita sentiasa bersedia menghadapi apa-apa kemungkinan ancaman keselamatan makanan

Namun masyarakat Malaysia mempunyai tabiat yang buruk iaitu gemar mengambil kesempatan atas kenaikan harga barangan sesuka hati sekiranya berlaku kenaikan yang kecil pada bahan makanan , ataupun minyak. Sebagai contoh, kenaikan harga minyak baru-baru ini juga member kesan kepada harga secawan kopi di Malaysia. Ironinya, apakah perkaitan antara secawan kopi dengan harga minyak dan diesel yang naik itu? Kurangnya sikap altruisme dikalangan rakyat yang sentiasa mementingkan poket sendiri menjejaskan keselamatan makanan di dalam jangka masa panjang.Sikap tanggungjawab ini haruslah disemai dari peringkat akar umbi lagi agar ia tidak menjadi duri dalam daging masyarakat.

Selain itu juga ,USDA (United State Development Agriculture) telah mendapati bahawa di setiap 70 buah negara yang berpendapatan rendah terdapat 1 billion rakyat negara-negara tersebut mengalami krisis keselamatan makanan.Kawasan yang paling teruk dilanda oleh krisis makanan adalah kawasan pedalaman dan perkampungan. Ironinya , makanan asas ini sebenarnya di hasilkan daripada kawasan pedalaman dan kampung namun disitulah awal mula masalah serius ini. Ironinya adalah kebanyakan daripada mereka yang mengalami masalah ini adalah mereka yang tinggal di kawasan pedalaman di mana sejumlah besar sumber makanan tersebut di di hasilkan.

Maka ini membuktikan bahawa sekiranya negara tersebut mempunyai bekalan makanan yang banyak sekalipun namun ini tidak menjamin bahawa rakyat negara tersebut mampu membeli makanan itu. Faktor kemiskinan merupakan punca utama masalah sedemikian ini berlaku.

Manusia adalah makhluk yang inginkan pembangunan dan kemajuan demi kesejahteraan hidup. Tiada apa yang dapat menghentikan keinginan manusia untuk terus maju selain dari alam sekitar yang menghentikanya. Perubahan klimaks dan bencana alam akibat nodaan pembangunan telah banyak memberikan kesan merupakan ancaman kepada keselamatan manusia. Tragedi tanah runtuh di Bukit Antarabangsa baru – baru ini adalah satu manifestasi alam kepada manusia bahawa akibat daripada kesejagatan alam di ganggu amatlah besar.Ia berpunca daripada struktur tanah yang tidak stabil di kawasan tersebut sehingga menyebabkan runtuhan yang dasyat berlaku.Isu keselamatan Alam Sekitar bukanlah sesuatu yang di remehkan. Menurut laporan Suruhanjaya Eropah yang mengkaji kesan perubahan klimaks sahaja, seramai 160,000 kematian telah di catatkan dalam masa setahun di seluruh dunia. Kesan perubahan kecil suhu dunia pun telah menyebabkan pelbagai musibah contohnya banjir besar, kepanasan yang melampau dan ribut taufan.Malaysia yang dahulunya terkecuali dengan ancaman gempa bumi dan masalah alam sekitar yang besar kini tidak terkecuali. Baru-baru ini Jabatan Meteorologi di Sandakan Sabah mengesan gempa bumi dengan kekuatan 3.4 magnitud kira-kira 105 kilometer ke utara Sandakan.Walaupun ancaman tersebut dikatakan kecil dan tidak akan menyebabkan tsunami namun fenomena seperti ini sudah mula menggemari Malaysia.

Daripada kajian di seluruh dunia yang di catatkan oleh UNESCO mengesahkan bahawa aktiviti manusialah yang merupakan punca kepada perubahan suhu dunia dan meningkatkan kesan rumah hijau di atmosfera, dan menyebabkan kepanasan global. Apabila kita membakar bahan-bahan tertentu tanpa kawalan ia kan membebaskan gas Karbon Dioksida (CO2) ke atmosfera yang menyebabkan haba daripada matahari teperangkap di situ dan hab tersebut kembali ke bumi. Inilah yang di namakan kesan rumah hijau.Suhu purata dunia telah meningkat sebanyak 0.6 °C sepanjang sedekad yang lalu. Biarpun jumlah itu di anggap sebagai sesuatu yang kecil namun ia telah memberi banyak kesan seperti kesan perubahan musim dan retaknya glasier di kutub utara.

C. CADANGAN

CADANGAN

Terlalu banyak isu-isu kesematan Tradis yang harus di perbincangkan dan di kaji oleh kita bagi memastikan polisi negara terus menjamin kedaulatan negara.Oleh itu, cadangan bagi mewudukan sebuah pusat kajian keselamatan bukan tradisi adalah dilihat sebagai sesuatu yang amat diperlukan. Cadangan perlunya pusat kajian seperti ini adalah salah satu langkah demi mencapai wawasan 2020 yang semakin hampir.

Cadangan kepada usaha ini adalah dengan membahagi-bahagikan pusat kajian “Non Tradisional Security” kepada beberapa sektor supaya dapat lebih fokus kepada misi di dalam menjayakan usaha ini.MIsi kepada pertubuhan Pusat Kajian NTS ini adalah bertujuan untuk menyediakan rangka perancangan dan kajian menyeluruh kepada polisi yang bakal negara hadapi.

Perkara-perkara ini dapat di laksanakan dengan beberapa cara iaitu :

1) Memantapkan pemahamanan mengenai Isu NTS dan cabaran –cabaran di Asia Pasifik dengan cara menekankan kepada pengetahuan daripada polisi yang diamalkan dan mengenalpasti tindakan – tindakan terbaik negara dan badan-badan tertentu di dalam menghadapi cabaran-cabaran tersebut.

2) Selain itu juga NTS juga mampu berperanan sebagai Platform terbaik bagi menentukan polisi-polisi negara khsusnya di Asia dan isu-isu di rantau ini.Sebagai contoh, Isu Pulau Pisang.

3) Pusat Kajian NTS ini juga di lihat dapat menjadi hub kepada jaringan informasi kepada badan-badan antarabangsa di dalam mendapatkan maklumat dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu NTS demi kebaikan rakyat.

5) Merangka plan di dalam menghadapi keadaan – keadaan cemas di masa-masa tertentu dan memastikan negara sentiasa bersedia menghadapi segala kemungkinan.

6) Mengatur strategi di dalam menghadapi krisis kemanusian dan krisis politk dan pelbagai ancaman yang mungkin timbul akibat globalisasi.

7) Membantu di dalam menyumbang idea kepada kerajaan di dalam menangani isu-isu global dan menjadi pusat kajian di dalam memberikan respon terbaik kepada isu NTS.

Antara cadangan yang boleh di fikirkan adalah dengan membahagikan Pusat Kajian NTS ini kepada beberapa cabang ilmu kajian:


Keselamatan Ekonomi

Kesematan Ekonomi adalah faktor yang paling penting di dalam memastikan kegagahan sebuah negara itu terus berdiri. Kita boleh meletakkan beberapa tokoh-tokoh di dalam kajian Keselamatan ekonomi negara. Sebagai Contoh: Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Dato' Sri Zeti Akhtar Aziz .

Keselamatan Makanan

Keselamatan makanan juga tidak kurang pentingnya. Bidang kajian ini harus meliputi plan strategic bekalan makanan negara, kebergantungan kepada makanan import,hubungan kesinambungan bekalan makanan dengan negara serantau dan juga tahap kualiti makanan di negara ini.Kajian ini haruslah memikirkan jangka masa panjang survival negara di masa akan datang.


Keselamatan Kesihatan

Keselamatan kesihatan adalah perkara yang semakin membimbangkan sejak akhir-akhir ini berikutan timbulnya pelabagai penyakit-penyakit baru daripada kesan globalisasi dunia. Bahagian ini harus menyediakan maklumat di dalam isu-isu di dalam memastikan keselamatan kesihatan rakyat Malaysia terus terpelihara,

Keselamatan Alam Sekitar

Alam hanya satu. Polisi yang jelas mengenai alam sekitar harus menjadi peranan di dalam bidang kajian ini. Isu-isu yang boleh di kaji adalah isu tanah runtuh, isu pembalakaan haram, isu pupusnya sepsis terancam dan sebagainya.Keselamatan Alam sekitar juga boleh meliputi langkah proaktif di dalam menangani isu-isu bencana alam tertentu seperti Tsunami, gempa bumi dan sebagainya.


Keselamatan Politik

Malaysia yang merpakan negara yang berbilang kaum adalah merupakan salah satu keajaiban dunia yang harus di pertahankan.Oleh itu cabaran-cabaran politik di dalam mempertahankan keunikan ini seharusnya menjadi fokus kepada bidang keselamatan politik ini. Seperti contoh isu demokrasi, perlembagaan dan perkara-perkara hubungan antrabangsa dan serantau.


Keselamatan Individu

keselamatan individu bermaksud keselamatan seseorang insane itu di dalam mendapatkan keperluan harian dan meneruskan cabaran kehidupan. Sebagai contoh bagaimana pelajar-pelajar Universiti di negara ini dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan pelajar di Universiti lain . Isu lain adalah mengenai isu pekerjaaan dan strategi negara di dalam menghadapi cabaran penganguran dan peningkatan kadar jenayah. Maka bidang keselamatan ini dapat member input ng berguna kepada kerajaan.

Penglibatan Mahasiswa

Peranan mahasiswa juga harus di titik beratkan. Mahasiswa juga boleh dilibatkan dengan cara memberikan maklumat-maklumat mengenai isu-isu tertentu.Setiap Universiti boleh di berikan salah satu daripada cabang-cabang ilmu yang di gariskan di atas.Ini dapat memberikan satu sumbangan yang jelas dan secara langsung kepada penentu polisi negara. Sebagai Contoh, UPM boleh di letakkan di bawah cabang ilmu Keselamatan Alam sekitar dan cadangan kepada polisi dan plan strategik keselamatan makanan negara. Dengan cara ini, selain daripada penglibatan golongan professional dan pakar, mahasiswa sebagai generasi muda juga tidak ketinggalan di dalam membantu negara mencapai wawasan 2020.

D. KESIMPULAN

Isu keselamatan bukan tradisi ini sebenarnya amatlah luas dan menarik untuk di terokai. Mahasiswa khususnya.Kita haruslah berfikiran futuristik di dalam memastikan kesentosaan negara di letakkan di tempat yang teratas. Ilmu-ilmu keselamatan haruslah di berikan perhatian yang secukupnya kerana sehebat manapun kekuatan ketenteraan sesebuah negara tersebut,ia tidak menjamin keselamatan yang hakiki. Keselamatan bukanlah suatu komodoti yang boleh di jual beli begitu sahaja.Sebaliknya ia adalah suatu emansipasi rakyat yang wajib dipelihara dan menjadi tanggungjawab kita untuk memastikanya.Ia boleh memberikan impak yang besar dari segi ekonomi,persengketaan antara negara,dan boleh meyebabkan negara itu hancur sama sekali.


mppk

0comments
PEMBENTANGAN KERTAS KERJA MAJLIS PERUNDINGAN PELAJAR KEBANGSAAN (MPPK)

Kertas Kerja MPP UMS MPPK

Kertas kerja ini menerangkan berkenaan situasi sebenar pendidikan di Sabah yang memfokus kepada pendidikan luar bandar Sabah. Kebanyakan sumber diperolehi daripada Pusat Pendidikan Luar Bandar dan SPPS. Harapan besar saya, bakal guru akan mampu menterjemahkan masalah dan situasi ini dengan pengorbanan suci dan murni sebagai pendidik tanpa mengira pelbagai masalah.

PEMERKASAAN MUTU DAN KUALITI PENDIDIKAN SEKOLAH-SEKOLAH LUAR BANDAR, NEGERI SABAH


DISEDIAKAN OLEH:
1) AZRUL BIN IBRAHIM - PRESIDEN MPP UMS
(pres@mpp.ums.edu.my)
2) HAFIZA SYAFIKA BINTI MOHD FEKERI – SETIAUSAHA AGUNG MPP UMS
(sec1@mpp.ums.edu.my)

INSTITUSI :
MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR SESI 2008/ 2009
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

ABSTRAK

Kertas kerja ini bertujuan membincangkan cabaran yang dihadapi dan langkah-langkah ke arah pemerkasaan mutu dan kualiti pendidikan sekolah-sekolah luar bandar di negeri Sabah. Penentuan kategori luar bandar dibuat berdasarkan kedudukan geografi dan kawasan pembangunan atau perbandaran Negeri Sabah yang mana ia terbahagi kepada empat kategori iaitu Pulau, Pesisir laut dan sungai, Pergunungan dan Pedalaman Dalam. Dapatan kajian menunjukkan, sehingga Januari 2008 terdapat 1,271 buah sekolah di negeri Sabah. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,002 buah daripadanya merupakan sekolah luar bandar masing-masing 882 sekolah rendah dan 120 sekolah menengah. Sejumlah 497 buah sekolah dikategorikan sebagai Sekolah Kurang Murid (SKM). Berdasarkan penyelidikan dan tinjauan Pusat Kajian Pendidikan Luar Bandar (PKPLB), terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh sekolah-sekolah luar Bandar yang merangkumi aspek profesionalisme guru dan pengurusan sekolah, penempatan guru terlatih, infrastruktur dan kemudahan asas sekolah, dan tahap literasi dan kemiskinan dalam kalangan murid luar bandar juga dilihat sebagai faktor penyumbang permasalahan pendidikan di luar bandar. Diharapkan perbincangan yang dijalankan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak dalam usaha memperkasakan mutu dan kualiti pendidikan sekolah-sekolah luar bandar, Negeri Sabah.

1.0 PENDAHULUAN

Falsafah Pendidikan Negara telah menggariskan bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, dan rohani berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Sistem pendidikan yang berkualiti dilihat mampu meningkatkan taraf hidup dan kualiti masyarakat serta membentuk modal insan minda kelas pertama yang boleh bersaing di persada antarabangsa.

Berdasarkan strategi perlaksanaan yang ke tujuh dalam Dasar Pendidikan Negara, kerajaan berhasrat untuk mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik, kawasan luar bandar atau pedalaman. Sehubungan dengan itu, kertas kerja ini akan membincangkan tiga kata kunci utama iaitu realiti, cabaran dan langkah pemerkasaan dengan memberi fokus kepada pendidikan sekolah luar bandar di Sabah. Kawasan- kawasan luar Bandar di Sabah dibahagikan kepada empat ketegori iaitu Pulau, Pesisir laut dan sungai, Pergunungan, Pedalaman Dalam. Penentuan kategori luar bandar dibuat berdasarkan kedudukan geografi dan kawasan pembangunan atau perbandaran negeri Sabah berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Sabah (JPNS) bagi tahun 2007.

Sehingga Januari 2008 terdapat sebanyak 1,271 buah sekolah di negeri Sabah. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,002 buah daripadanya merupakan sekolah luar bandar masing-masing 882 sekolah rendah dan 120 sekolah menengah. Sejumlah 497 buah sekolah dikategorikan sebagai Sekolah Kurang Murid (SKM). Diperingkat sekolah rendah, terdapat 11,274 kelas beroperasi menampung seramai 290,927 orang murid manakala, diperingkat menengah seramai 193,539 orang pelajar ditempatkan di 5,837 buah kelas. Seramai 21,864 orang guru dan 2,970 orang kakitangan sokongan bertugas di sekolah rendah seluruh Sabah. Di peringkat sekolah menengah, operasinya dijayakan oleh seramai 12,869 guru dan 2,190 kakitangan bukan akademik. Berdasarkan perangkaan tersebut, dapat disimpulkan bahawa nisbah guru kepada murid di Sabah ialah 1:13 diperingkat sekolah rendah dan 1:15 di peringkat sekolah menengah (KPM, 2008).

2.0 ISU DAN PERMASALAHAN

2.1. PROFESIONALISME GURU DAN PENGURUSAN SEKOLAH

Berdasarkan maklumat daripada Pusat Kajian Pendidikan Luar Bandar (PKPLB) terhadap 12 sekolah rendah luar bandar (2 buah sekolah di kawasan pulau, sebuah di kawasan pesisir, sebuah di kawasan pergunungan, 7 buah sekolah di kawasan pedalaman dalam dan sebuah sekolah terpinggir) 100% guru besar sekolah terbabit hanya memiliki kelulusan akademik peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan majoritinya dilantik berdasarkan pengalaman mengajar antara 5 hingga 24 tahun dengan pengalaman pentadbiran antara 2 hingga 17 tahun. Bilangan guru yang berkhidmat di sekolah tersebut ialah antara 4 hingga 28 orang guru. Jumlah tersebut dianggap sudah mencukupi bagi menampung beban tugas pengajaran guru di sekolah terbabit. Walau bagaimanapun, aspek kompetensi guru di sekolah luar bandar masih menjadi isu pokok memandangkan daripada seramai 183 orang guru yang bertugas di 12 sekolah terabit, hanya 17% guru memiliki ijazah sarjana muda, 30% guru lulusan diploma dan 13% orang guru lulusan STPM manakala selebihnya iaitu 40% orang guru hanya memiliki kelulusan SPM atau lebih rendah. Selain itu, peratusan guru yang mengajar di luar bidang atau kemampuan juga masih tinggi iaitu antara 32% hingga 91%.
Dari segi kakitangan sokongan, 66.6% sekolah memiliki seorang kerani manakala selebihnya memiliki dua orang kerani. Lokasi sekolah yang jauh, berisiko tinggi, ketiadaan alat perhubungan seperti telefon dan faks serta ketidaksampaian penghantaran surat terus ke sekolah menyebabkan sebilangan besar kerani sekolah terpaksa bertugas di pejabat pelajaran daerah atau gabungan terdekat bagi memudahkan pengurusan berkaitan penyampaian maklumat dan pentadbiran termasuk gaji kakitangan. Kaedah tersebut merupakan langkah penyelesaian terbaik bagi mengelakkan sekolah di kawasan luar bandar terpinggir dari sebarang maklumat seperti pekeliling, aktiviti dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak atasan. Pada masa sama, langkah tersebut juga menimbulkan pelbagai masalah termasuk aduan beberapa guru besar tentang kelewatan maklumat dan kegagalan kerani untuk melaporkan diri apabila diperlukan contohnya semasa mesyuarat dan aktiviti yang dilaksanakan di premis sekolah luar bandar.

2.2 INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN ASAS SEKOLAH

Secara keseluruhan, Sabah masih ketinggalan dalam aspek pendidikan khususnya di kawasan luar bandar. Daripada sejumlah 1,064 sekolah rendah di negeri Sabah, 497 buah masing-masing 465 Sekolah Kebangsaan, 30 Sekolah Jenis Kebangsaan dan 2 Sekolah Kebangsaan khas merupakan Sekolah Kurang Murid (SKM). Usaha membangunkan pendidikan Sabah khususnya di kawasan luar bandar memerlukan peruntukan sebanyak RM83 bilion. Walau bagaimanapun, di bawah Rancangan Malaysia Ke Sembilan, hanya RM3.43 bilion telah diluluskan bagi Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melaksanakan 3,904 projek. Walaupun perkembangan semasa di sekolah luar bandar amat menggalakkan, keperluan semasa sistem pendidikan kebangsaan menyebabkan masih terdapat jurang ketara di antara sekolah bandar dan luar bandar. Berdasarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) masih banyak cabaran yang perlu diatasi. Tinjauan awal di sekolah berkenaan jelas membuktikan keperluan mendesak dari segi pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas sekolah.

Dapatan kajian menunjukkan masih terdapat sekolah yang tidak dilengkapi kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air bersih. Sejumlah 91.7% sekolah tidak dilengkapi bekalan elektrik 24 jam dan tiada asrama pelajar. Sebanyak 6 buah sekolah menggunakan generator manakala, 4 buah sekolah menggunakan solar hibrid manakala sebuah sekolah tidak memiliki bekalan elektrik. Bekalan air bersih di sekolah terlibat agak memuaskan dari segi peratusannya, tetapi sumber bekalan masih diragui memandangkan masih terdapat 3 buah sekolah yang bergantung sepenuhnya kepada tadahan tangki manakala 2 buah sekolah memperoleh bekalan air graviti yang diusahakan oleh penduduk tempatan.

Masalah penyampaian maklumat masih sukar diatasi kerana 83.3% sekolah tidak mempunyai mesin faksimili 75 % tiada telefon. Isu rumah guru meskipun agak rendah masih dipersoal dari segi penyelenggaraan dan kualiti bahan binaan dengan rumah guru di 4 buah sekolah memerlukan penyelenggaraan segera. Penyediaan kemudahan kantin sekolah juga masih di tahap sederhana. Hanya 6 buah sekolah memiliki kantin sekolah tetapi empat darinya dalam keadaan uzur atau diusahakan secara tidak sah. Masalah ketiadaan pondok keselamatan (41.7%) masih perlu tindakan segera bagi meningkatkan tahap keselamatan sekolah sekali gus mewujudkan iklim pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif.

Pembinaan lebih banyak blok kelas juga agak mendesak. Pengenalan pelbagai mata pelajaran baru bagi memperluas literasi komputer, pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer dan memupuk insan celik IT dan komputer, masih sukar untuk direalisasikan oleh sekolah luar bandar. Daripada 12 buah sekolah yang dilawati PKPLB, 66.7% sekolah tidak memiliki makmal komputer dan makmal sains malah, struktur dan kelengkapan bilik sains di 2 buah sekolah amat uzur dan tidak boleh digunakan. Pemantauan terhadap penggunaan alat bantu mengajar (ABM) khususnya peralatan elektrik perlu dipergiat. Tinjauan mendapati ada sekolah yang tidak menggunakan ABM tersebut walaupun telah dibekalkan dua tahun sebelum tinjauan atas alasan ketiadaan guru mahir ICT dan sebagainya. Kebanyakkan peralatan tersebut hanya disimpan distor peralatan sekolah. Senario ini jelas menjadi satu pembaziran besar wang negara dan merupakan salah satu penyebab keciciran murid luar bandar dari segi pendidikan Sains dan ICT.

2.3 PENEMPATAN GURU TERLATIH

Mengikut laporan perangkaan dalam EMIS sehingga 31 Oktober 2007 negeri Sabah mempunyai seramai 21499 guru yang sedang bertugas di 1064 buah sekolah rendah, manakala seramai 12311 guru sedang bertugas di 205 buah sekolah menengah negeri Sabah. Daripada kedua-dua jumlah tersebut seramai 1165 guru adalah Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) yang mana sebahagian besarnya tertumpu di sekolah rendah.
Daripada jumlah 1165 tersebut 33.13% adalah GSTT bukan siswazah dan keadaan ini juga banyak tertumpu di sekolah rendah. Selain keadaan di atas, pihak JPN Sabah masih menghadapi kesukaran untuk menempatkan guru-guru terlatih dan berpengalaman terutamanya bagi mata pelajaran kritikal seperti Bahasa Inggeris di kawasan luar bandar dan pedalaman. Faktor utama penyebab kepada permasalahan ini ialah ketiadaan rumah guru atau rumah guru yang daif selain daripada keadaan infrastruktur lain seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik yang juga agak daif atau tiada langsung.
Beberapa isu utama dikenal pasti selain yang telah dilaporkan di atas adalah seperti berikut :
i) Isu berkaitan agihan nisbah guru kepada pelajar.
Bilangan pelajar negeri Sabah keseluruhannya adalah seramai 484437 orang dengan sebahagian besarnya tertumpu di sekolah rendah iaitu seramai 289822 orang murid (sumber EMIS seperti 31 Oktober 2007); berbanding dengan penempatan guru di sekolah ini hanya seramai 21499 orang sahaja.
ii) Bekalan guru setempat tidak mencukupi.
Keadaan ini berlaku disebabkan setiap tahun sekurang-kurangnya 1200 permohonan pertukaran guru antara negeri dari Sabah ke semenanjung berlaku. Impak daripada keadaan ini ialah wujudnya masalah dimana JPN Sabah akan sentiasa kekurangan guru yang layak untuk mengisi jawatan naik pangkat, sebagai contoh ke DG44. Turnover rates yang tinggi ini juga menyebabkan JPN Sabah akan sentiasa kekurangan guru-guru yang berpengalaman.
iii). Penempatan guru baru terlatih (GSST) dan memenuhi opsyen
Bilangan guru baru terlatih (GSST) yang ditempatkan ke negeri Sabah oleh KPM kurang memenuhi keperluan JPN dari segi opsyen. Wujud ketidakselarasan (mismatch) antara bilangan opsyen yang diperlukan dengan yang dibekalkan oleh pihak KPM.
iv) Kekurangan guru terlatih di SJKC Cina
Keadaan penempatan guru terlatih berbahasa Cina di SJKC Sabah agak kekurangan menyebabkan pihak sekolah ini meletakkan sehingga 50 murid dalam sesetengah kelas. Ini pula membawa kepada persekitaran bilik darjah yang sesak dan tidak selesa. Keadaan yang sama berlaku di sekolah menengah di mana setakat ini terdapat 24 kekurangan guru Bahasa Cina. Keadaan menjadi bertambah kritikal dengan ketiadaan pengambilan baru guru Bahasa Cina oleh pihak kementerian.

2.4 KADAR LITERASI DAN KEMISKINAN MURID

The World Education Report (1993) menyenaraikan Malaysia sebagai salah satu negara yang rendah kadar celik huruf dalam kalangan rakyatnya (78.4%) berbanding negara Asia Tenggara lain seperti Singapura (100%), Indonesia (81.6%), Thailand (93%) dan Filipina (89.7%). Pada tahun 1996, UNESCO melaporkan rakyat Malaysia yang berumur 10 tahun ke atas adalah celik huruf namun, secara purata setiap individu hanya membaca 2 buah buku dalam setahun. Kadar celik huruf pada tahun sama dalam kalangan penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak dilaporkan masih rendah pada kadar 79%. Celik huruf penting untuk membasmi kemiskinan, mengurangkan kematian kanak-kanak, menghalang pertumbuhan populasi, mencapai kesaksamaan jantina dan memastikan pembangunan lestari, keamanan dan keharmonian. Tumpuan kepada penambahbaikan pendidikan daripada segi capaian, ekuiti dan kualiti, khasnya bagi golongan kanak-kanak yang terpinggir di Malaysia perlu terus diperkasa. Wakil UNICEF ke Malaysia, Youssouf Oomar semasa berucap sempena Hari Literasi Antarabangsa 2007 berkata "Kanak-kanak yang boleh membaca dan menulis boleh diajar. Kanak-kanak yang boleh diajar boleh diperkasa untuk menuntut hak mereka, mengubah kehidupan mereka, memajukan masyarakat mereka dan mempengaruhi takdir mereka (Halimah Badioze Zaman, 1995)”.

Sabah masih kekal negeri termiskin di Malaysia dan majoriti penduduk miskinnya tinggal di kawasan luar bandar. Justeru, pendidikan dilihat mampu menjadi “senjata” dalam usaha kerajaan menghapuskan kemiskinan tegar menjelang 2010. Di seluruh negara, akibat kemiskinan, kekurangan infrastruktur dan sikap masyarakat yang tidak mementingkan pendidikan khususnya dalam kalangan penduduk luar bandar, secara purata 83,000 orang murid di seluruh negara dikhuatiri tercicir dari sistem pendidikan. Antara usaha untuk mengurangkan jumlah keciciran tersebut, RM185.47 juta di bawah Tabung Amanah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAMP) telah diluluskan di bawah RMK-9 untuk negeri Sabah (RMK-9, 2006). Di bawah skim KWAMP, setiap murid yang layak diberikan bantuan berjumlah antara RM150 hingga RM350. Ini bermakna, dianggarkan masih terdapat 600 ribu murid miskin di negeri Sabah.

3.0 CADANGAN PENYELESAIAN

Harapan dan masa depan pendidikan murid sekolah luar bandar adalah bergantung kepada banyak perkara yang sukar diselesaikan sekiranya tidak dipantau oleh pihak yang bertanggungjawab secara sistematik dan komprehensif. Sebagai langkah ke arah pemerkasaan mutu dan kualiti pendidikan luar bandar terdapat beberapa saranan dan syor kepada kementerian dan pihak yang terbabit. Antara cadangan pemerkasaan adalah seperti berikut:

3.1 INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN ASAS

Peruntukan RMK-9 yang melibatkan berbilion ringgit untuk keperluan pendidikan luar bandar perlu diagihkan secara adil dan dapat dilihat kesan pembangunan infrastruktur sekolah luar bandar secara menyeluruh. Begitu juga dengan Koridor Pembangunan Sabah adalah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan di luar bandar negeri Sabah, bukan hanya memfokus kepada aspek ekonomi. Masalah kemudahan asas ini dilihat sebagai masalah utama yang perlu diselesaikan bagi merapatkan jurang pendidikan di kawasan bandar dan luar bandar. Ini kerana, masih terdapat ramai guru yang komited cenderung untuk berkhidmat di kawasan bandar kerana mempunyai kemudahan asas yang lengkap dan selesa. Di Sabah masih terdapat sekolah yang guru dan pelajarnya terpaksa berjalan kaki lebih dari dua jam untuk sampai ke kawasan sekolah kerana di kawasan terbabit para pelajar dan guru kerana kemudahan jalan yang daif.

3.2 PROFESIONALISME GURU DAN PENGURUSAN SEKOLAH

Bagi tujuan merealisasikan teras kelima PIPP iaitu usaha memartabatkan profession keguruan pihak kementerian perlu menyusun langkah yang komprehensif dan sistematik. Guru perlu mempunyai sikap dan penampilan diri seorang pendidik yang berwibawa. Pemantauan dan bimbingan berterusan perlu dilaksanakan secara sistematik dan berterusan dari pihak yang bertanggungjawab, sama ada oleh pihak kementerian, kerajaan negeri serta badan bertanggungjawab di peringkat daerah. Pihak KPM harus menyelaraskan pengambilan bakal guru antara JPN dengan BPG serta dengan IPTA/IPTS, agar dapat memenuhi keperluan sebenar JPN dari segi keperluan opsyen. Pengurusan penghantaran Surat Tawaran Perlantikan guru baru perlu lebih selaras dan cekap. Dicadangkan agar surat tersebut diedarkan kepada guru-guru baru semasa taklimat penempatan di sekolah baru. Penganjuran bengkel dan kursus dalam perkhidmatan serta bayaran insentif yang bertujuan untuk meningkatkan minat guru berkhidmat di kawasan luar bandar tidak akan membawa sebarang impak positif tanpa pemantauan, bimbingan dan penilaian komprehensif. Jika ini berlanjutan, misi untuk melahirkan modal insan kelas pertama menerusi pendidikan sekolah bakal menjadi sia-sia.

3.3. PROGRAM INTEGRASI ANTARA PIMPINAN PELAJAR

Program integrasi antara pimpinan-pimpinan pelajar Intitutusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta dilihat sebagi salah satu program yang dapat membantu merapatkan jurang pendidikan di kawasan bandar dan luar bandar. Para pimpinan pelajar perlu bekerjasama mengadakan program bakti siswa, khidmat masyarakat dan seumpamanya dan lebih menekankan aspek akademik dan motivasi di kawasan luar bandar. Program berbentuk pengajaran dari pelajar IPTA/S mungkin akan memberikan impak yang lebih berkesan memandangkan pelajar IPTA sebagai abang dan kakak dapat memberikan motivasi kepada adik-adik di sekolah tersebut. Namun usaha ini perlulah dilakukan secara berterusan dan konsisten supaya lebih berkesan.

3.4 PERKEMBANGAN KOGNITIF, LITERASI DAN STATUS PEMAKANAN

Isu pendididkan seperti keciciran, kemiskinan, buta huruf, dan keperluan makanan berkhasiat serta seimbang dalam kalangan murid sekolah perlu diberi perhatian serius seperti masalah sosial yang lain. Guru perlu memainkan peranan dalam membantu masalah buta huruf, dan keperluan makanan seimbang untuk membantu perkembangan kognitif dan fizikal yang sihat. Program KIA2M dan Rancangan Makanan Tambahan tidak akan berjaya sekiranya guru dan pentadbir tidak memberi kerjasama, perhatian dan pemantauan dalam melaksanakan program tersebut. Usaha membangunkan pendidikan luar bandar merupakan tanggungjawab bersama bermula dari latihan perguruan. Pihak IPG atau IPTA seharusnya menyediakan guru yang berkompetensi dan berdedikasi dengan komitmen yang tinggi untuk melayakkan mereka bertugas di sekolah luar bandar dan mendapat insentif bulanan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

4.0 PENUTUP

Secara umumnya, walaupun pelbagai pihak telah berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan pelbagai aktiviti dan program pendidikan, namun masih banyak yang perlu diperbaiki dan dimantapkan supaya sistem dan institusi pendidikan khususnya pendidikan di luar bandar dapat membangunkan modal insan yang memiliki daya saing yang tinggi dan berwibawa. Pendidikan di sekolah luar bandar Sabah secara umumnya telah mengorak langkah ke arah pembangunan. Namun, secara realitinya sekolah di pedalaman, pulau, pesisir dan pergunungan masih ketinggalan sama ada dari segi akademik, infrastruktur, kuantiti, kualiti guru serta kualiti pendidikan guru. Oleh itu, semua pihak harus berganding bahu demi memastikan masalah jurang pendidikan pelajar kawasan bandar dan luar bandar dapat diatasi dengan langkah-langkah yang efisyen dan berkesan.

Bibliografi

Jabatan Muzium Sabah. (1992). Warisan Sabah: Pengenalan Ringkas Sejarah dan Warisan Sabah. Kota Kinabalu.

Jabatan Penerangan Malaysia. Sistem Pendidikan Malaysia Diiktiraf. (atas talian) http://www.penerangan.gov.my/. Dicetak pada 9 November 2008.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2008). Risalah Maklumat Asas Pendidikan Januari 2008.

Rancangan Malaysia Ke Sembilan. (2006). Unit Perancang Ekonomi. Jabatan Perdana Menteri: Putrajaya.

Unit Maklumat JPNS. (2007). Sekolah-Sekolah Negeri Sabah Mengikut Lokasi. Tidak diterbitkan.


Thursday, June 18

1 comment
ORGANISASI YDP MPP SE-MALAYSIA
*klik image untuk besarkan paparan.....

Saturday, June 13

1 comment
SENARAI YDP-YDP MPP IPTA SESI 08/09

Bil.

Nama

Universiti

Bidang

Email

1

Mohamad Shafiq Abdul Aziz

USM

Biologi

atomicboy_88@yahoo.com

2

Abd. Hadi Abd. Halim

UTM

Kejuruteraan Mekanikal

abdhadi_mpputm@yahoo.com

3

PKDT Syaheer Saifudin

UPNM

Pengurusan Pertahanan

syahsaif@yahoo.com

4

Muhammad Alif Ismail

USIM

Sunnah & Pengurusan Maklumat

aliffismail@gmail.com

5

Mohd Fadzil Bin Abdul Hanid

UTHM

Pendidikan Teknik & Vokasional

fadzil_harvard@yahoo.com

6

Mohamad Suffi Kamari

UMP

Kejuruteraan Pembuatan

suffi_alfalah@yahoo.com.my

7

Abdul Malek Abdullah

UniMAP

Kejuruteraan Bioproses

mppunimap_malek@yahoo.com

8

Mohamad Irfanudin Rosli

UDM

Bioteknologi

mirfanudin_mppudm@yahoo.com
fishcake_24@yahoo.com

9

Mohd. Syamsul Salleh

UPM

Pendidikan Bahasa Melayu

syam_mppupm@yahoo.com

10

Nur Mohd Saifuddin Salahuddin

UUM

Pengurusan Pertanian

s105817@student.uum.edu.my

11

Mohd. Saiful Nizam Hussin

UTeM

Kejuruteraan Mekanikal

epulsimple@yahoo.com

12

Mohamad Norhayatudin Mohmad Yaacob

UNIMAS

Kaunseling

riquelmeavalante_411@yahoo.com.my

13

Azrul bin Ibrahim

UMS

Pendidikan dan Ekonomi

ayum_power@yahoo.com.my

14

Mohd Hairie Abdullah

UPSI

Pendidikan

hairie_upsi@yahoo.com

15

Muhammad Sofiyussalam Mohamad Johari

UIAM

Ekonomi & Wahyu Warisan

rijalullah1512@yahoo.co.uk

16

Mohd Ridzuan Bin Mohammad

UM

Pengajian Islam

ibnmohammad86@yahoo.co.uk

17

Mohamad Nasir bin Mohamed

UKM

Perakaunan

mnmn_0703@yahoo.com

18

Mohd Mursyidi Mohd Diah

UiTM

Pengurusan Sukan

mursyidi@mppuitm0910.com

19

Muhammad Shafwan bin Abdul Wahab

UMT

Sains Gunaan

Wan1912@gmail.com

20

Mohd Kamarul 'Aripin Bin Kasmori

UMK

Sains Gunaan

are_rool_lpg@yahoo.com


 

Blog Jemaah YDP MPP Se-Malaysia Blak Magik is Designed by productive dreams for smashing magazine Bloggerized by Ipiet Blogger Templates © 2008